Arheologija

Коштане алатке
Предавачи: др Весна Димитријевићредовни професор
др Соња Вуковићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 4.00
Садржај предмета: Модификације остеолошких налаза, типологија коштаних артефаката
Циљ изучавања предмета: Студент се оспособњава да разликује модификоване и немодификоване остеолошке налазе и различите факторе модификације, да одређује део скелета и врсту од које је израшена коштана алатка и основне типове коштаних алатки.
Предуслови за полагање: Положен испит Методологија археозоолошких истраживања.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
Обавезе студената: Похађање наставе, Израда, излагање на часу и одбрана самосталног извештаја и учешће у изради, одбрани и презентацији заједничког извештаја.
Постојећи курсеви:
↑↑↑