Arheologija

Тафономска анализа археозоолошког материјала
Предавачи: др Весна Димитријевићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 4.00
Садржај предмета: Тафономија. Тафономски процеси. Биоценоза, Танатоценоза. Липтоценоза. Тафоценоза. Ориктоценоза. Распадање животињских костију и зуба под утицајем атмосферских фактора. Величина примерака и степен фрагментације. Врста прелома. Депоновање минералних оксида на животињским костима и зубима. Трагови ватре на животињским костима и зубима: нагореле, карбонизоване и калцинисале кости. Антропогени фактори модификације остеолошких налаза. Биогени фактори акумулације и модификације остеолошких налаза.
Циљ изучавања предмета: Студент се оспособљава да одреди параметре релевантне за тафономску анализу уопште и конкретног археозоолошког материјала, и да на основу њих интерпретира тафономске процесе који су утицали на акумулацију и модификације археозоолошког материјала.
Предуслови за полагање: Без предуслова
Облици наставе: Предавања, вежбе, практичан рад на археозоолошком материјалу.
Обавезе студената: Похађање наставе, израда, одбрана и презентација извештаја о тафономској анализи обрађеног узорка, учешће, одбрана и презентација заједничког извештаја.
Постојећи курсеви:
↑↑↑