Arheologija

Ранословенска археологија 5. - 7. столећа
Предавачи:
Не постоје подаци о траженом предавачу.
изборни предмет
Број бодова: 5.00
Садржај предмета: Студенти се упознају са културом и распоредом Словена током и по завршетку Велике сеобе народа.
Циљ изучавања предмета: Студенти стичу знање о култури Словена, како се међусобно могу разликовати и како се могу пратити кретања појединих словенских племена; оспособљавају се за истраживање ранословенских налазишта.
Облици наставе: Предавања 2 часа недељно током семестра; вежбе у блоку (обрада покретних налаза)
Обавезе студената: Похађање наставе или припрема за консултације, учешће у вежбама.
Постојећи курсеви:
↑↑↑