Arheologija

Курс:
Технологија и друштво источног Средоземља од неолита до гвозденог доба
Предавачи: др Милена Гошић Арамадоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: -
Циљ изучавања курса: -
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: -
↑↑↑