Arheologija

Курс:
Археозоологија палеолита
У оквиру предмета: Археозоологија палеолита
Предавачи: др Весна Димитријевићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: -Paleontološki podaci o pleistocenskoj fauni Srbije na osnovu faunističkih ostataka iz aluvijalnih, lesnih i pećinskih naslaga. Interpretativni potencijal proučavanja ostataka faune za razumevanje procesa formiranja paleolitskih nalazišta i načina života u paleolitu. -Metodologija sakupljanja, preparisanja, konzervacije i čuvanja ostataka pleistocenske faune iz pećinskih naslaga. Metode analize paleolitskog faunističkog materijala.
Циљ изучавања курса: -Ovladavanje metodama analize paleolitskog faunističkog materijala. Upoznavanje sa procesima formiranja paleolitskih nalazišta, interakcije ljudi i životinja u paleolitu, kao i načina života ljudskih zajednica u paleolitu.
Предуслови за полагање: -Методологија археозоолошких истраживања
Облици наставе: -предавања и вежбе
План курса:

1. недеља
предавање - Плеистоценска фауна Србије
Paleontološki podaci o pleistocenskoj fauni Srbije na osnovu faunističkih ostataka iz aluvijalnih, lesnih i pećinskih naslaga.
↑↑↑