Arheologija

Курс:
Археометалургија: технологије, ритуали и друштво - Пример Блиског истока од бакарног до гвозденог доба
Предавачи: др Милена Гошић Арамадоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Курс прати појаву и развој металургије на Блиском истоку, од халколита до гвозденог доба Обухваћена је употреба и обрада самородног бакра и злата, и појава екстрактивне металургије у области Леванта, Анадолије и Иранске висоравни, затим појава различитих легура бакра (укључујући и бронзу) и, на послетку, појава металургије гвожђа. Посебна пажња посвећена је друштвеним процесима који прате развој металургијем као и местом које метал и металургија заузимају у митовима култура древног Блиског истока.
Циљ изучавања курса: Упознавање са основним археометалуршким појмовима и њиховом применом на Блиском истоку. Стицање увида у друштвене процесе који прате појаву и развој металургије.
Предуслови за полагање: Положени испити Археологија Палестине: епипалеолит - бронзано доба и Археологија Египта: пре- и ранодинастички период
Облици наставе: Предавања, презентације семинарских радова и дискусије.
План курса:

1. недеља
предавање - Основни археометалуршки појмови
Основни археометалуршки појмови. Материјали, технологије, процеси.

2. недеља
предавање - Металургија и друштво у праисторији
Теоријски приступи разматрању узајамне везе друштва и развоја металургије. Технологија као чинилац друштвене комплексности.

3. недеља
предавање - Ритуални аспекти металургије
Траснформативни аспекти металургије. Студија случаја: ритуали у металургијама централне Африке и њихов значај за разумевње праисторијске металургије.

4. недеља
предавање - Рани металуршки центри Блиског истока: Анадолија
Најважнији локалитети. Динамика појаве и развоја металургије. Друштвени контектс.

5. недеља
предавање - Рани металуршки центри Блиског истока: Иранска висораван
Најважнији локалитети. Динамика појаве и развоја металургије. Друштвени контектс.

6. недеља
предавање - Рани металуршки центри Блиског истока: Јужни Левант
Најважнији локалитети. Динамика појаве и развоја металургије. Друштвени контекст.

7. недеља
предавање - Производња бакарних предмета
Обрада самородног бакра. Технике ливења бакарних предмета. Једноделни и дводелни калупи. Техника изгубљеног воска.

8. недеља
предавање - Металургија током бронзаног доба
Развој металургије бакра. Појава бронзе. Регионалне диманике. Утицај развоја металургије на кремену индустрију.

9. недеља
предавање - Појава и развој металургије на Кипру
Појава и развој металургије на Кипру. Специфичности острвског контекста. Металургија и храмови.

10. недеља
предавање - Фејнан у бронзаном и гвозденом добу
Развој рударења и металургије у Фејнану. Најважнији локалитети. Организација производње. Значај Фејнана за културе јужног Леванта.

11. недеља
предавање - Металургија гвожђа
Употреба метеорског гвожђа. појава екстрактивне металургије гвожђа. Најважнији локалитети. Динамика смене бронзаних и гвождених предмета.

12. недеља
предавање - Металургија у религијама древног Блиског истока
Појава металургје у митовима Блиског истока. Божански заштитници: Енки/Еа, птах и Котар ва-Хасис. Библијски металурзи. Лоѕа Каинова и појава металургије. Етноисторијске паралале.

13. недеља
предавање - Анализе археометалуршких налаза
Физочко-хемиске анализе археометалуршких налаза и металнихи предмета. Порекло и врсте материјала. Датовање. Провере аутентичности.

14. недеља
предавање - Археометалургија - завршна разматрања
Специфичности друштвене улоге и интерпретације металургије. Улоге металурга у древним друштвима Влиског истока: студије случаја. Значај археометалургије.
↑↑↑