Arheologija

Курс:
Биоархеологија деце (докт.)
У оквиру предмета: Биоархеологија деце
Предавачи: др Софија Стефановићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Деца у археологији. Деца у физичкој антропологији. Маргинализација деце у проучавању прошлости. Сахрањивање новорођенчади и деце. Остеологија деце. Скелетни развој и осификација. Раст и развој. Фактори који утичу на развој. Пол и старост деце. Реконструкција морталитета деце. Дојење и исхрана деце (макроскопски трагови и хемијске анализе). Патологија дечијег скелета. Трагови трауме на дечијем скелету. На остеолошком материјалу студенти ће бити у прилици да се упознају са остеологијом дечијег скелета и да самостално примењују макроскопске методе у анализи скелета.
Циљ изучавања курса: Иако је здравље деце значајан показатељ здравља популације, скелети деце дуго су били на маргинама истраживања физичких антрополога и археолога. Курс ће дати детаљан увод о свим информацијама које може да пружи скелет не само о физичком већ и о друштвеном животу деце у прошлости .
Предуслови за полагање: положена биоархеологија на основним и на мастер студијама
Облици наставе: Предавања и рад на анализи дечијих скелетних остатака.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Lewis,М. 2007. The Bioarchaeology of Children: Perspectives from Biological and Forensic Anthropology, Cambridge: Cambridge University Press.
Perry, M.A. 2006. Redefining childhood through bioarchaeology: toward an archaeological and biological understanding of children in antiquity. Pp. 89-111 in: Children in Action: Perspectives in the Archaeology of Childhood. Jane Eva Baxter, ed. Archaeological Papers of the American Anthropological Association (AP3A) 15
Juvenile osteology : a laboratory and field manual. Schaefer, Maureen; Black, Sue ; Scheuer, Louise. London : Academic Press, 2009.
Општа допунска литература
Stefanović, S., Borić, D. 2008. The newborn infant burials from Lepenski Vir: In pursuit of contextual meanings, in C. Bonsall et al. (eds.) The Iron Gates in Prehistory: New perspectives (BAR Int. Ser. 1893): pp. 131-169. Oxford: Archaeopress.
Pinhasi, R., Stefanović, S., Papathanasiou, A., & Stock, J.T. 2011. Variability in long bone growth patterns and limb proportions within and among Mesolithic and Neolithic populations from southeast Europe. In Pinhasi, R., & Stock, J.T. eds. Human Bioarchaeology of the Transition to Agriculture. Wiley-Liss. p. 177-202.
↑↑↑