Arheologija

Курс:
Неолит југоисточне Европе (мастер)
У оквиру предмета: Неолит југоисточне Европе
Предавачи: др Бобан Трипковићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: На различитим примерима ће бити обрађени културни, економски и социјални контекст неолита у југоисточној Евопи. Примери укључују: акерамички неолит; зашто свиња и говече нису доместиковани локално; метали и металургија; Варна и Дуранкулак феномени; архитектура од ћерпича; велике и мале куће; породица и домаћинство; пећинска насеља; исхрана и припрема намирница.
Циљ изучавања курса: Разматрање изабраних примера из проблематике неолита југоисточне Европе
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Презентације и дискусија
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Runnels, Curtis N., Claire Payne, Noam V. Rifkind, Chantel White, Nicholas P. Wolff, and Steven A. LeBlanc. 2009. Warfare in Neolithic Thessaly: A case study. Hesperia 78 (2): 165–194.
Souvatzi, S. G. 2008. A Social Archaeology of Households in Neolithic Greece. An Anthropological Approach. Cambridge: University Press.
Perles, C. 2001 The Early Neolithic in Greece. The first farming communities in Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
Todorova, H., Vaisov, I. 1993: Novo-kamennata epoha v Bulgarii, Nauka i Izkustvo, Sofija.
↑↑↑