Arheologija

Курс:
Методологија археолошких истраживања - интерпретација (докт.)
Предавачи: др Ненад Тасићредовни професор
др Јасна Вуковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Менторски рад са полазницима обухвата заједничко истраживање литературе, консултације по питању садржаја и карактера прочитаних библиографских јединица и дискусију о проблемима које уочавамо. Интерпретација резултата археолошких истраживања и различити начини представљања истих биће једна од централних тема на консултацијама. Полазници ће морати да у току овог курса напишу есеј о неком од горућих проблема српске праисторијске археологије.
Циљ изучавања курса: Циљ је да се полазници упознају са проблематиком и различитим приступима везаним за област којом ће се бавити приликом израде докторске тезе. Уочавање проблема, избор адекватне литературе, критичко проучавање исте и заузимање става циљ је овог курса
Предуслови за полагање: нема посебних услова за похађање овог курса
Облици наставе: Менторски рад - консултације, дискусије, есеј
План курса:

1. недеља
предавање - Археолошка методологија Милоја М. Васића са почетка 20. века
Родоначелник српске археологије и истраживач Винче за собом је оставио богату ризницу изванредних налаза винчанске културе али и теренску документацију и својеврсан методолошки приступ истраживању вишеслојног налазишта. Са друге стране интерпретација Винче изазвала је бројне критичке приказе. На овом предавању биће приказана Васићева интерпретација и примедбе на њу.

2. недеља
предавање - Да ли је постојала Српска археолошка школа?
Током овог предавања биће приказан историјат истраживања праисторијских локалитета средином и крајем прошлог века.

3. недеља
предавање - Рефлективна методологија Иана Ходера
На овом предвању биће приказана методологија која је осмишљена током истраживања Чатал Хујука.

4. недеља
предавање - Има ли прошлост будућност?
Да ли прошлост има будућност? Ово питање биће централна тема предавања у ком ће бити приказано стање баштине у земљи и окружењу. Да ли ће се археолози будућности бавити систематским истраживањима или ће бити сервис инвеститора питање је на које можда можемо утицати.

5. недеља
семинар - Горући проблеми српске праисторијске археологије
Током овог и следећих часова биће организовано писање радова који ће се бавити истраживањем главних проблема у српској археолгоији. Хронологије, анализе различитих врста материјала, примена знања из функционалне анализе стечена на раније одслушаним курсевима биће преточена у осмишљене тематске целине којима ћемо се бавити на наредним часовима.

6. недеља
предавање - Горући проблеми српске праисторијске археологије
Током овог и следећих часова биће организовано писање радова који ће се бавити истраживањем главних проблема у српској археолгоији. Хронологије, анализе различитих врста материјала, примена знања из функционалне анализе стечена на раније одслушаним курсевима биће преточена у осмишљене тематске целине којима ћемо се бавити на наредним часовима.

7. недеља
предавање - Горући проблеми српске праисторијске археологије
Током овог и следећих часова биће организовано писање радова који ће се бавити истраживањем главних проблема у српској археолгоији. Хронологије, анализе различитих врста материјала, примена знања из функционалне анализе стечена на раније одслушаним курсевима биће преточена у осмишљене тематске целине којима ћемо се бавити на наредним часовима.

8. недеља
пројекат - Горући проблеми српске праисторијске археологије
Излагање резултата семинара у форми научног скупа са презентацијама и дискусијама.

9. недеља
пројекат - Горући проблеми српске праисторијске археологије
Излагање резултата семинара у форми научног скупа са презентацијама и дискусијама.

10. недеља
предавање - Горући проблеми српске праисторијске археологије
Излагање резултата семинара у форми научног скупа са презентацијама и дискусијама.

11. недеља
- - Дискусија и резиме курса
На овом часу биће организована дискусија у којој ће бити дат резиме курса.

12. недеља
предавање - Дискусија и резиме курса
На овом завршном часу биће издвојени најзначајнији проблеми до којих смо током курса заједничким напорима стигли и биће предложени начини на које ћемо се тим проблемима у будућности позабавити, како ћемо их приказати јавности и како на њих одговорити.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ian Hodder, ed., Towards Reflexive Method in Archaeology: The Example at Çatalhöyük, European Journal of Archaeology 5 (2), 2002, 251-254
Тасић, Н.Н., Неолитска квадратура круга, Завод за уџбенике, Београд 2009. ISBN 978-86-17-16535-0 Р12/7
Општа допунска литература
H.Parzinger, Studien zur Chronologie und Kulturgeschichte der Jungstein-, Kupfer- und Frühbronzezeit zwischen Karpaten und Mittlerem Taurus. Zabern, Mainz 1993. ISBN 3-8053-1501-5
Gimbutas, Marija. 1974. The Goddesses and Gods of Old Europe 7000 - 3500 BCE, Mythos, Legends and Cult Images
↑↑↑