Arheologija

Курс:
Балканске провинције империје - завичаји римских царева (мастер)
Предавачи: др Мирослав Вујовићванредни професор
др Јелена Цвијетићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Животописи римских императора из балканских провинција, царска иконографија, њихова повезаност са завичајем и градитељска активност у њему.
Циљ изучавања курса: Упознавање полазника са градитељским и другим активностима бројних римских царева пореклом са балканског простора.
Предуслови за полагање: нема предуслова
Облици наставе: предавања, дискусије
План курса:

1. недеља
предавање - Sirmium - царски завичај

2. недеља
предавање - Аурелијан - империјална идеја Soli Invicto и њене манифестације

3. недеља
предавање - Проб - ... hinc permisit ut vites haberunt vinumque conficerunt...

4. недеља
предавање - Диоклецијанова палата у Сплиту и проблем вила типа Могорјело

5. недеља
предавање - Ромулијана - политички и сакрални тестамент Галерија

6. недеља
предавање - Клаудије Готски и Констанције Хлор - нови Флавијевци

7. недеља
предавање - Шаркамен и Максимин Даја

8. недеља
предавање - Naissus- Mediana - ктисма Константина Великог

9. недеља
предавање - Констанције II - аријанац на трону

10. недеља
предавање - Валентинијан I - Валенс - Грацијан- учесници панонског небеског лова

11. недеља
предавање - Јовијан - хришћански цар из Сингидунума

12. недеља
предавање - Јустинијана Прима - завичај Јустина I ?

13. недеља
предавање - закључна разматрања и дискусија

14. недеља
- - припрема за испит

15. недеља
- - испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
А. Јовановић, Тло Србије - завичај римских царева, Београд 2006.
Rimski carski gradovi i palate u Srbiji (ed.D.Srejović), Beograd 1993.
Neimann George, Dioklecijanova palača u Splitu, Split 2005.
↑↑↑