Arheologija

Курс:
Мегалити у праисторији Европе
Предавачи: др Марија Љуштинадоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Мегалитоманија као вековна тежња човека да досегне бесмртност. Велики камени споменици као симболи људског трајања. Кратак преглед водећих мегалитских споменика и налазишта од британских острва и Балтика до иберијског полуострва. Храмови и мегалитске гробнице у присторијским културама Средоземља, током херојског, бронзаног доба.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са мегалитским културама западне Европе, које су настале крајем неолитског доба и развијале се током бакарног и бронзаног доба (од 4. до 1. миленијума пре нов ере), доприноси бољем разумевању етнокултурних кретања из предримског доба и настанку западноевропске, пре свега келтске цивилизације.
Предуслови за полагање: За праћење курса нису потребни посебни предуслови.
Облици наставе: Активно учествовање студената у припремању појединих тематских блокова. Рад у мањим групама на одређеној теми.
Обавезе студената: Израда домаћег рада услов је ѕа полагање испита.
Начин оцењивања рада и резултата: Усмени испит после одслушаног курса. Оцењиваће се и активност студената током праћења курса. Предност у оцењивању имају студенти који самостално припреме предавање и презентацију одређеног мегалитског споменика или групе споменика.
План курса:

1. недеља
предавање - Мегалитоманија у праисторијским културама Европе и шире

2. недеља
предавање - Мегалити у праисторијским културама западне Европе

3. недеља
предавање - Мегалити у Француској, посебно у Бретањи

4. недеља
предавање - Мегалити у Великој Британији. Стоунхенџ

5. недеља
предавање - Мегалити, посебно долмени, у балтичким земљама

6. недеља
предавање - Мегалити у Ирској

7. недеља
предавање - Мегалити у Шпанији

8. недеља
предавање - Мегалитски храмови на Малти

9. недеља
предавање - Торе на Корзици

10. недеља
предавање - Нураге на Срдинији

11. недеља
предавање - Талајоти на Мајорки

12. недеља
предавање - Мегалитски споменици у југоисточној Европи: Грчка и Бугарска
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Michell, J. Megalithomania, Thames and Hudson, London 1982.
Arheoloski leksikon (ed. D. Srejovic), Beograd 1997.
Sandars, N. Prehistoric Art in Europe, Penguin Books, Harmondsworth 1985, pp. 219-292.
Heggie, D. C. Megalithic Science. Ancient Mathematics and Astronomy in Northwest Europe, Thames and Hudson, London 1981.
Atkinson, R. A. Stonehenge, Penguin Books. Paperback e. Harmondsworth.
↑↑↑