Arheologija

Курс:
Археозоологија (осн.)
У оквиру предмета: Археозоологија
Предавачи: др Весна Димитријевићредовни професор
др Соња Вуковићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Предмет проучавања археозоологије, класификација животињског света и правила таксономске номенклатуре, коштано ткиво, зуб, скелет, идентификација, примитомљавање животиња, припитомљавање пса, говечета, овце и козе, свиње, секундарна експлоатација животиња, припитомљавање коња, мачке, остаци птица, риба, херпетофауне и бескичмењака на археолошким налазиштима, модификације остеолошког материјала, касапљење, коштане алатке, археофауне Србије.
Циљ изучавања курса: Студент се упознаје разноврсним аспектима односа човека и животиња у прошлости, као и са основним методама проучавања археозоологије.
Предуслови за полагање: Без предуслова.
Облици наставе: Предавања.
План курса:

1. недеља
предавање - Археозоологија, предмет проучавања.
Археозоологија, предмет проучавања. Методе сакупљања и истраживања.

2. недеља
предавање - Тафономија
Тафономија. Тафономски процеси.

3. недеља
предавање - Таксономија.
Правила зоолошке номенклатуре. Називи домаћих врста животиња.

4. недеља
предавање - Скелет кичмењака и бескичмењака. Коштано ткиво. Скелет сисара
Скелет кичмењака и бескичмењака. Коштано ткиво. Скелет сисара.
Литература: Bulatović, J. & Spasić, M. 2019. Životinjski ostaci sa neolitskog nalazišta Grabovac – Đurića vinogradi. Zbornik Narodnog muzeja XXIV/1, 63 – 84.
Davis, S. & Gonçalves, A. 2017. Animal remains from the 4th–5th century AD well at São Miguel de Odrinhas, Sintra, Portugal: tiny sheep and a dwarf dog. Revista Portuguesa de Arqueologia 20, 139–156.

5. недеља
предавање - Зуби: одређивање врсте, индивидуалне старости, пола
Зуби: одређивање врсте, индивидуалне старости на основу замене,истрошености, висине зубне круне. Одређивање пола животиње на основу зуба.

6. недеља
предавање - Сезоналност.
Методе одредбе сезоналности насељавања на основу фауне.

7. недеља
предавање - Лов. Ловне врсте.
Лов и стрвинарење. Историја лова. Најважније ловне врсте: јелен, дивља свиња, срна, ирвас, бизон.

8. недеља
- - Тест 1.
Писмена провера знања.

9. недеља
предавање - Доместикација. Пас.
Припитомљавање животиња: где, када, зашто?. Основне карактеристике процеса припитомљаваља. Пас.

10. недеља
предавање - Припитомљавање економски значајних домаћих животиња.
Припитомљавање економски значајних домаћих животиња. Припитомљавање овце и козе. Припитомљавање говечета. Припитомљавање свиње.

11. недеља
предавање - Секундарна експлоатација животиња.
Примарна и секундарна употреба животиња. Припитомљавање коња. Припитомљавање мачке.
Литература: Vigne et al. 2004. Early Taming of the Cat in Cyprus. Science Vol. 304 (5668), 259.

12. недеља
предавање - Птице, херпетофауна, рибе, мекушци
Остаци птица на археолошким налазиштима. Остаци херпетофауне на археолошким налазиштима. Остаци херпетофауне на археолошким налазиштима. Остаци риба на археолошким налазиштима. Остаци мекушаца на археолошким налазиштима.
Литература: Živaljević I., Marković, N. & Maksimović M. 2019. Food worthy of kings and saints: fish consumption in the medieval monastery Studenica (Serbia). Anthropozoologica 54 (16): 179-201.

13. недеља
предавање - Трагови на костима. Коштане алатке
Трагови на костима. Трагови касапљења и трагови обраде. Коштане алатке
Литература: Lazăr, C., Mărgărit, M. & Bălăşescu, A. 2015. Dogs, jaws, and other stories: Two symbolic objects made of dog mandibles from southeastern Europe. Journal of Field Archaeology 41(1), 101-117.

14. недеља
предавање - Археофауне Србије
Плеистоценска фауна Србије: фосилни остаци из алувијалних, лесних и пећинских наслага. Фаунистички остаци са палеолитских налазишта у Србији. Остаци животиња на мезолитским, неолитским, античким и средњевековним налазиштима у Србији.
Литература: Vuković – Bogdanović, S. & Pejić, P. 2016. Konji, magarci i mule iz rimske putne stanice Mansio Turres. Arhaika 4, 86 – 103.

15. недеља
- - Тест 2.
Писмена провера знања.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Clutton-Brock J., 1999: A Natural History of Domesticated Mammals, Cambridge Univ.Press, London: 34-45, 52-61, 71-90.
Davis, S. J. M., 1987. The Archaeology of Animals. Batsford, London: 29-42, 47-69, 88-94, 108-112, 123-132, 130-149, 152-165.
O’Connor, T. 2000: The archaeology of animal bones, Texas A&M University Press, College Station: 13-26, 119-127.
Reitz, E. J. and Wing, E. S, 1999. Zooarchaeology. Cambridge University Press, Cambridge: 57-64, 143-178, 159-160.
Rider Arheozoologija, 49 str.
↑↑↑