Arheologija

Курс:
Биоархеологија 2 (мастер)
У оквиру предмета: Биоархеологија 2
Предавачи: др Софија Стефановићредовни професор
др Марко Порчићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Болести и трауме, њихов биолошки и културни значај. Физичке активности и биомеханика људског скелета. Макроскопски трагови нутиртивних дисбаланса и реконструкција исхране. Исхрана и изотопи. Реконструкција миграција (стронцијум). Реконструкција генетских дистанци између популација (древна ДНК). Зуби (исхрана и здравље). Хистологија скелета. Употреба компијутерске томографије (CT).
Циљ изучавања курса: Курс је преглед биоархеолошких метода и њихових примена у реконструкцији прошлости. Највећа пажња биће посвећена методима за реконструкцију болести и траума, исхране и физичких активности. Студенти ће бити упознати са могућностима и ограничењима најсавременијих метода за анализу скелета (анализе изотопа, древне ДНК, примена CT, хистологија)
Предуслови за полагање: Положен испит Физичка антропологија на основним студијама
Облици наставе: Предавања и самостални рад студената
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Larsen, C. S. 2002. Bioarchaeology-interpreting behavior from the human skeleton. Cambridge University Press., Cambridge.
Katzenberg MA, Saunders SR. (Editors) 2008. Biological Anthropology of the Human Skeleton, 2nd Edition. Wiley-Liss.
Општа допунска литература
Hillson S. 2005. Teeth, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press (str.146-155, 272-315)
The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology. Arthur C. Aufderheide and Conrado Rodriguez-Martin. Cambridge: Cambridge University press (str.19-48, 93-116,117-246)
↑↑↑