Arheologija

Курс:
Археологија палеолита и мезолита (осн.)
Предавачи: др Душан Михаиловићредовни професор
др Бобан Трипковићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Курсом су обухваћене најраније етапе у развоју људске културе: палеолит и мезолит. На предавањима ће бити размотрени: а) културне и друштвене промене; б) економија и насељавање; в) уметност и систем веровања. Посебна пажња ће бити посвећена палеолиту и мезолиту Балканског полуострва.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са културним развојем и променама у начину живота у палеолиту и мезолиту.
Предуслови за полагање: Нема предуслова
Облици наставе: предавања, семинари, вежбе
План курса:

1. недеља
предавање - Еволуција хоминида и прво оруђе
Преглед еволуције хоминида у Африци од аустралопитека до Хомо ергастера; најстарија доњепалеолитска налазишта: Олдувај, Кооби Фора, Омо; култура облутака.

2. недеља
предавање - Најстарији доњепалеолитски технокомплекси у Африци и Азији
Средњеплеистоценска налазишта у источној и северној Африци; еволуција човека и развој култура доњег палеолита у Азији.

3. недеља
предавање - Доњи палеолит Европе
Периодизација плеистоцена и узроци појаве ледених доба; еволуција хоминида у доњем и средњем плеистоцену; индустрије са оруђем од облутака и одбитака; ашелска култура.

4. недеља
предавање - Средњи палеолит Европе: култура и начин живота неандерталаца
Климатске и еколошке промене крајем средњег и почетком горњег плеистоцена; место неандерталаца у еволуцији хоминида; когнитивне способности, друштвена организација и начин живота неандерталаца; опште карактеристике средњепалеолитских технокомплекса; културна регионализација у средњем палеолиту Европе.

5. недеља
предавање - Средњи палеолит Балкана
Просторна диференцијација средњепалеолитских технокомплекса на Балкану; најзначајнија налазишта.

6. недеља
предавање - Појава Хомо сапијенс сапијенса и прелаз са средњег на горњи палеолит
Теорије о појави савременог човека; ширење горњег палеолита у Европи; узроци изумирања неандерталаца.

7. недеља
предавање - Рани горњи палеолит Европе и Блиског истока
Иницијални горњи палеолит на Блиском истоку; рани горњи палеолит Европе: индустрије са стрмо ретушираним оруђем (шателперонијен), индустрије са листоликим шиљцима, орињасијен, граветијен.

8. недеља
предавање - Рани горњи палеолит Балкана
Развој културе и промене у начину живота у раном горњем палеолиту Балкана; орињеасијенска и граветијенска налазишта на Балкану.

9. недеља
предавање - Касни горњи палеолит Европе
Климатске и еколошке прилике током максимума последњег глацијала и позног глацијала; солитрејска и магдаленијенска култура; финалнопалеолитске културе у средњој и северној Европи.

10. недеља
предавање - Касни горњи палеолит Блиског истока и југоисточне Европе
Развој културе и начин живота у епиграветијену, кебарану и натуфијену.

12. недеља
предавање - Опште карактеристике мезолита Европе
Дефиниција мезолита; климатске и еколошке промене у раном холоцену; мезолитски технокомплекси; сахрањивање и уметност у мезолиту.

13. недеља
предавање - Мезолит Балкана
Културне, економске и друштвене промене у мезолиту Балкана; мезолитска налазишта у Словенији, Хрватској, Црној Гори и Грчкој.

14. недеља
предавање - Мезолит Ђердапа: култура Лепенског Вира
Развој мезолитске културе у Ђердапу; култура Лепенског Вира као регионални феномен.

15. недеља
предавање - Припрема за испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
C. Gamble 1999, The Palaeolithic Societies of Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 68-80
R. Lewin 2005, Human Evolution: an illustrated introduction, Blackwell Publishing, Malden-Oxford-Carlton
I. Radovanović, The Iron Gates Mesolithic, International Monographs in Prehistory, Ann Arbor – Michigan, 1996
D. Srejović (ed.), Arheološki leksikon, Savremena administracija, Beograd 1997
J. K. Kozlowski, S. K. Kozlowski: Upper Palaeolithic and Mesolithic in Europe – Taxonomy and palaeohistory, Polska Akademia Nauk, 1979, str. 9-15.
J. Cauvin, The Birth of Gods and the Origins of Agriculture, Cambridge 2000.
Đ. Basler (ed.), Praistorija jugoslavenskih zemalja, Tom I – Paleolitsko i mezolitsko doba, Akademija nauka Bosne i Hercegovine, Centar za balkanološka istraživanja, Sarajevo 1979
Општа допунска литература
D. Srejović, Lj. Babović, Umetnost Lepenskog Vira, Jugoslavija, Beograd 1983.
F. Djindjian, J. K. Kozlowski, M. Otte, Le Paléolithique superieur en Europe, Armand Colin, Paris 1999
C. Gamble: The Palaeolithic Settlement of Europe, Cambridge University Press, 1986, str. 69-115.
↑↑↑