Arheologija

Курс:
Египат: увод у археологију династичког периода (осн.)
Предавачи: др Вера Васиљевићванредни професор у пензији
др Милена Гошић Арамадоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Уводни део курса чине теме: историјат интересовања и интерпретација старог Египта, египтологија као научна дисциплина и њен однос са археологијом Египта. Други сегмент чине географија и природно окружење, а следећи је посвећен основним изворима и методолошким питањима за реконструисање прошлости Египта, те хронологији династичког периода. Уз представљање важних локалитета и различитих врста покретних и непокретних налаза, биће отворене теме: религија, краљевска власт, становништво и друштвени односи, писменост, односи са спољним светом.
Циљ изучавања курса: Усвајање основних знања о археологији династичког Египта, важним локалитетима и споменицима као и о темама битним за разумевање египатске културе; упознавање са различитим врстама примарних извора.
Предуслови за полагање: без предуслова
Облици наставе: предавања, дискусије
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час. Египтологија - теме, метод, временске и географске одреднице
BARD, K.A., An Introduction to the Archaeology of Ancient Egypt, Oxford 2007, 3-19.

2. недеља
предавање - Историјат проучавања Египта
BARD, K.A., An Introduction to the Archaeology of Ancient Egypt, Oxford 2007, 5-15, 19-21. MORKOT, R.G., The Egyptians. An Introduction, Oxon 2005, 51-69.

3. недеља
предавање - Египтологија и археологија
PARCAK, S.H., Site Survey in Egyptology, in: T. Wilkinson (Ed.), Egyptology Today, Cambridge: 2008, 57-76. WEEKS, K.R., Archaeology and Egyptology, in: T. Wilkinson (Ed.), Egyptology Today, Cambridge: 2008, 7-22.

4. недеља
предавање - Природно окружење и становништво Египта (1)
BARD, K.A., An Introduction to the Archaeology of Ancient Egypt, Oxford 2007, 45-65. MORKOT, R.G., The Egyptians. An Introduction, Oxon 2005, 1-18.

5. недеља
предавање - Природно окружење и становништво Египта (2)
BARD, K.A., An Introduction to the Archaeology of Ancient Egypt, Oxford 2007, 45-65. MORKOT, R.G., The Egyptians. An Introduction, Oxon 2005, 1-18.

6. недеља
предавање - Извори и хронологија
ШО, И., Увод: Хронологија и културне промене у Египту, у: Оксфордска историја старог Египта, приредио И. Шо, Београд 2004, 9-31. допунска литература: BARD, K.A., An Introduction to the Archaeology of Ancient Egypt, Oxford 2007, 34-44. MORKOT, R.G., The Egyptians. An Introduction, Oxon 2005, 70-87.

7. недеља
- - Колоквијум
-

8. недеља
предавање - Концепт краљевске власти у династичком Египту
MORKOT, R.G., The Egyptians. An Introduction, Oxon 2005, 151-164.

9. недеља
предавање - Египатска држава и друштво (1)
MORKOT, R.G., The Egyptians. An Introduction, Oxon 2005, 164-200. SHAW, I., Ancient Egypt. A Very Short Introduction, Oxford 2004, 101-112.

10. недеља
предавање - Египатска држава и друштво (2)
MORKOT, R.G., The Egyptians. An Introduction, Oxon 2005, 164-200. SHAW, I., Ancient Egypt. A Very Short Introduction, Oxford 2004, 101-112.

11. недеља
предавање - Писма и писменост
РОКАТИ, А., Писар, у: Ликови старог Египта, приредио С. Донадони, Београд 2005, 71-94. ВАСИЉЕВИЋ, В., Писма старог Египта, Свет речи 6/7/8 (1998) 82-87. (BARD, K.A., An Introduction to the Archaeology of Ancient Egypt, Oxford 2007, 24-34)

12. недеља
предавање - Религија
MORKOT, R.G., The Egyptians. An Introduction, Oxon 2005, 200-213. OTO, E., Bogovi i hramovi, u: K. Lange, M. Hirmer, Egipat, Beograd 1973, 25-31.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
BARD, K.A., An Introduction to the Archaeology of Ancient Egypt, Oxford 2007, 3-19, 32-65.
MORKOT, R.G., The Egyptians. An Introduction, Oxon 2005, 1-18, 70-87, 151-221.
OTO, E., Bogovi i hramovi, u: K. Lange, M. Hirmer, Egipat, Beograd 1973, 25-31.
PARCAK, S.H., Site Survey in Egyptology, in: T. Wilkinson (Ed.), Egyptology Today, Cambridge: 2008, 57-76.
SHAW, I., Ancient Egypt. A Very Short Introduction, Oxford 2004, 101-112.
ШО, И., Увод: Хронологија и културне промене у Египту, у: Оксфордска историја старог Египта, приредио И. Шо, Београд 2004, 9-31.
ВАСИЉЕВИЋ, В., Писма старог Египта, Свет речи 6/7/8 (1998) 82-87.
WEEKS, K.R., Archaeology and Egyptology, in: T. Wilkinson (Ed.), Egyptology Today, Cambridge: 2008, 7-22.
РОКАТИ, А., Писар, у: Ликови старог Египта, приредио С. Донадони, Београд 2005, 71-94.
Општа допунска литература
SHAW, I., Ancient Egypt. A Very Short Introduction, Oxford 2004.
SCHULZ, R. and M. SEIDEL (Eds.), Egypt. The World of Pharaohs, Cologne 1998. (више издања, на различитим језицима)
http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/Welcome.html
↑↑↑