Arheologija

Курс:
Античка демографија у Србији (докт.)
Предавачи: др Мирослав Вујовићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Аутохтоно становништво (Дакомизијци, Келти, Трачани) према гробним формама, надгробним споменицима, антропонимији, култовима, врсти одеће и накита. Досељеници из Сирије (антропонимија, начин сахране, оловни саркофази, култ, војне јединице, непосредни досељеници из Палмире – Тибискума након губитка Дакија, уметност Палмире у Србији, гробнице ); досељеници из малоазијских провинција (Битинија, Фригија, Киликија), просуство оријенталаца на каменим саркофазима сирмијумског круга; сведочанства о досељеницима из Египта, миграције из западних делова Царства; пресељења сарматскихј енклава пре и за време Константина Великог; досељеници из доњеподунавских области (проблем налаза културе Черњахов – Синтана ди Муреш); потврде досељеника из долине Стримона на надгробним споменицима и култа Бендиде.
Циљ изучавања курса: Студенту се путем упоређивања података које нуде антички историографи, историјски подаци и археолошко наслеђе (покретни налази, некрополе, светилишта)рашчлањује демографски мозаик
Предуслови за полагање: нема услова
Облици наставе: предавања, менторске консултације, семинарски
План курса:

1. недеља
предавање - Аутохтоно становништво
Дакомизијци, Келти, Трачани. Култ, облици сахране и обичаји. Траг у античким историјским изворима и етнолошкој заоставштини.

2. недеља
предавање - Досељеници из Сирије
Антропонимија, начин сахране, саркофази, култ.

3. недеља
предавање - Досељеници из Сирије.
Војне јединице Сиријаца, утврђења на дунавском лимесу, војнички култови.

7. недеља
предавање - Досељеници из Египта
Постојбина и ново окружење, култови Изиде, Сераписа, Озириса и Харпократа.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
F. Papazoglu, Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba, Sarajevo 1969.
S. Ferjančić, Naseljavanje legijskih veterana u balkanskim provincijama I- III. vek n.e., Beograd 2002.
A.Mócsy, Gesellschaft und Romanisation in der römischen Provinz Moesia Superior, Budapest 1970.
B.Pferdehirt, Die Rolle des Militärs für den sozialen Aufstieg in der römischen Kaiserzeit, Mainz 2002.
Општа допунска литература
A.Mócsy, Pannonia and Upper Moesia (The Provinces of the Roman Empire). London and Boston, I974.
↑↑↑