Arheologija

Курс:
Античка нумизматика (осн.)
У оквиру предмета: Античка нумизматика
Предавачи: др Јелена Цвијетићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Почеци ковања новца, новац грчких градова и колонија, новац македонскох краљева, римски републикански и империјални новац, рановизантијски новац. Оставе повезане са дачким ратовиима Домицијана и Трајана; оставе из времена А.Пија и успостављање друге линије лимеса ””... за заштиту провинција Тракије и Македоније.”; оставе из времена М.Аурелија – траг упада Сармата и Костобока; шест хоризоната остава из 3. века – неспокој због варварских упада, узурпатора власти и прогона хришћана; оставе у банатском делу Барбарикума – одраз ратова Констанција II против Сармата; оставе из 80 тих година 4. века – манифестација готског разарања; оставе из периода 40 тих година 5. века – могућност праћења опсега хунског пустошења.
Циљ изучавања курса: Студент се упознаје са основама античке нумизматике, карактером, распоредом и значајем остава римског новца на тлу Србије у светлу одрђених историјских околности, ратних сукоба и унутрашњих превирања.
Предуслови за полагање: нема предуслова
Облици наставе: предавања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Borić-Brešković, B. Novac kolonije Viminacijuma u zbirci S.S. Dušanića, Beograd 1976.
Mihailović, V. Nalaz rimskog bronzanog novca I v. iz Baba na Kosmaju, Numizmatičar 17, Beograd 1994.
Popović, P. Novac Skordiska, novac i novčani promet na Centralnom Balkanu od IV do I veka pre n.e., Beograd/ Novi Sad 1987.
Babelon, J. Antička numizmatika, Beograd 1970.
Carson, R.A.G. Coins, vol I, London 1970.
Drča, B. Novčani sistem kasnorimskog carstva 293-348, Beograd 2011: 105-206.
Општа допунска литература
N.Crnobrnja, Ostava rimskog novca iz Svetozareva. Valerijan-Dioklecijan, Svetozarevo 1987.
М.Р.Васић, Остава сребрног новца из Великог Црниљева, Београд 2004.
М.Арсенијевић, Периоди похрањивања остава римског новца током III века н.е. у Горњој Мезији, Гласник Српског археолошког друштва 20, Београд 2004.
M.R. Vasić, Trouvaaille des monnaies de bronze de IV et V siécle en municipe Horeum Margi, Beograd 1990.
В.Иванишевић, два налаза римског бронзаног новца IV века са Београдске тврђаве, Нумизматичар 6, Београд 1983.
Kos, P. Leksikon antičke numizmatike, Ljubljana 1997.
M.R.Vasić Ostava iz Jablanice (Kupci), Starinar, N.S. XVIII, Beograd 1967.
Mattingly, H. Roman Coins from the Earliest Times to the fall of the Western Empire, London 1960.
Sear, D. Greek coins and their values, vol.I-II, London 1978.
↑↑↑