Arheologija

Курс:
Римска освајања на Балкану (осн.)
У оквиру предмета: Римска освајања на Балкану
Предавачи: др Мирослав Вујовићванредни професор
др Јелена Цвијетићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Организација римске војске, регрутовање, наоружање и опрема, ратовање и освајање на централно-балканском простору, римска флота, оснивање провинција и успостављање граница, адаптација старих и изградња нових путева.
Циљ изучавања курса: Упознавање полазника са историјским развојем и значајем римске војске, начином успостављања провинцијских управа, принципима установљавања граница и стратегијских
Предуслови за полагање: Нема предуслова
Облици наставе: Предавања
План курса:

1. недеља
предавање - Извори за проучавање римске војске
-

2. недеља
предавање - Организација римске војске од најстаријих времена до периода Царства

3. недеља
предавање - Организација римске војске у доба Царства
-

4. недеља
предавање - Римска војска и освајање данашње територије Србије
-

5. недеља
предавање - Римска војска и изградња путева у Подунављу

6. недеља
предавање - Дефанзивно наоружање римске војске

7. недеља
предавање - Офанзивно наоружање римске војске и војна опрема
-

8. недеља
предавање - Римски војни логори - врсте, настанак и развој

9. недеља
предавање - Начин ратовања, стратегија и тактика

10. недеља
предавање - Медицина и исхрана у римској војсци
-

11. недеља
предавање - Cursus publicus и улога војске у животу римских провинција на тлу Србије
-

12. недеља
предавање - Флота у римским провинцијама на нашем тлу
-
Литература: V.Dautova-Ruševljan - M.Vujović, Rimska vojska u Sremu, Novi Sad 2006, 28-56.
P.Petrović, Classis Flavia Moesica na Dunavu u Gornjoj Meziji, Starinar 40-41, Beograd 1991; (/ ЦДА)
G. Webster, Roman Imperial Army, London 1969.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
M.Mirković,Rimski gradovi na Dunavu,Beograd 1968; Č.Jordović,Ostaci puta u Djerdapskoj klisuru, Starinar 33-34, 1984, 365-370; V.Dautova-Ruševljan-M.Vujović,Rimska vojska u Sr
G. Webster, Roman Imperial Army, London 1969, 153-165.
M.Mirković,Rimski gradovi na Dunavu,Beograd 1968.
G. Webster, Roman Imperial Army, London 1969
Yan le Bohec, Imperial Roman Army, London, 2000; G. Webster, Roman Imperial Army, London 1969; R.Davies, Service in the Roman Army, Edinburgh 1989; H.M.D.Parker, Roman Legions, London 1928.
V.Dautova-Ruševljan, M.Vujović, Rimska vojska u Sremu, Novi Sad 2006.
R.Davies, Service in the Roman Army, Edingburgh 1989, 187-209, 209-236; S.Krunić, Rimski medicinski i farmaceutski instrumenti iz Singidunuma i okoline, Beograd 1992; V.Dautova-Ruševljan - M
Општа допунска литература
H.R.Robinson, The Armour of Imperial Rome, London 1975; M.Bishop - J.C.N.Coulston, Roman military equipment from Punic wars to the fall of Rome, London 1993; V.Dautova-Ruševljan - M.Vujović,
H.M.D.Parker, Roman Legions, London 1928.
↑↑↑