Arheologija

Курс:
Општа археологија раног средњег века 1 (осн.)
Предавачи:
Не постоје подаци о траженом предавачу.
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава подразумева почетну обраду тематских јединица које су најактуелније у интернационалној Раносредњовековној археологији, као што су то, примера ради, краљевске гробнице, грађевински комплекси и други изузетни налази, из Европе и других региона.
Циљ изучавања курса: Увод студента у општу проблематику Раносредњовековне археологије, без просторног ограничења.
Предуслови за полагање: Одслушани претходни семестри, према програму наставе.
Облици наставе: Семинар, интерактивна настава и обрада тематских јединица кроз реферате полазника курса.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Литература према тренутним тематским јединицама.
Општа допунска литература
Документација сопствених истраживања.
↑↑↑