Arheologija

Курс:
Археолошка налазишта: град и насеља средњег века (осн.)
Предавачи: др Дејан Радичевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Предавања о расположивој грађи о појединим налазиштима, њихово рашчлањивање и проучавање; вежбе из методологије њиховог истраживања и документовања; повезивање са теренским радом.
Циљ изучавања курса: Стицање специјализованог знања потребног за истраживање градова – утврђења и насеља нашег подручја од 9-10. до краја 17. столећа.
Предуслови за полагање: Претходно одслушан осн. курс из Националне археологије средњег века.
Облици наставе: Предавања по два часа недељно током семестра.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод; градови и утврђења 9-11. столећа
,

2. недеља
предавање - Градина и Пазариште.
-

3. недеља
предавање - Мачванска Митровица.
-

4. недеља
предавање - Браничево.
-

5. недеља
предавање - Свач.
-

6. недеља
предавање - Котор.
-

7. недеља
предавање - Бобовац.
-

8. недеља
предавање - Ново Брдо.
-

9. недеља
предавање - Београд.
-

10. недеља
предавање - Смедерево
-

11. недеља
предавање - Преглед осталих истраживаних утврђења 14-15. столећа.
-

12. недеља
предавање - Преглед осталих истраживаних насеља
-

13. недеља
предавање - Дворови.
-

14. недеља
- - Припреме за испит
-

15. недеља
- - Испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. М.Јанковић, Средњовековно насеље на Великом Градцу у 10 - 11 веку, Београд 1981.
2. Ђ.Јанковић, Словенски град у: Гамзиград, касноантички царски дворац, каталог изложбе, Београд 1983, 142-160.
3. M.Popović, Tvrđava Ras, Beograd 1999.
4. Д. Минић, Средњовековно насеље у Мачванској Митровици, Sirmium 11, Београд 1980.
5.М.Поповић – В.Иванишевић, Град Браничево у средњем веку, Старинар 39, Београд 1988, 125-179.
6. Е. Зечевић, Резултати истраживања средњовековног Свача, Гласник Српског археолошког друштва 5, Београд 1989, 112-117.
7. В. Јовановић, Ново Брдо средњовековни град, у Ново Брдо, Београд 2004, 10-161.
9. М. Поповић, Утврђења Моравске Србије, у Свети кнез Лазар, Споменица о шестој стогодишњици косовског боја 1389-1989, Београд 1989, 71-87.
9. P.Anđelić, Bobovac i Kraljeva Sutjeska, Sarajevo 1973.
10. А. Дероко, Средњевековни градови у Србији, Црној Гори и Македонији, Београд 1950.
11. Н. Станојев, Средњовековна насеља у Војводини, Нови Сад 1996.
12. П. Мијовић и М. Ковачевић, Градови и утврђења у Црној Гори, Београд-Улцињ 1975.
13. Д. Минић и О. Вукадин, Средњовековни Сталаћ, Београд 2007.
14. М.Поповић, Средњовековне тврђаве у Босни и Херцеговини, Зборник за историју Босне и Херцеговине 1, Београд 1995, 33-55.
↑↑↑