Arheologija

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
"Lyman L., 1994: Vertebrate taphonomy, Cambridge University Press, 524 pp.; Binford L.R., 1981: Bones: ancient men and modern myths, Academic Press, New York, 1-320; Behrensmeyer A.K. & Hill A.P., 1980: Fossils in the making, Vertebrate Taphonomy and
↑↑↑