Arheologija

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. W. Andrefski 1998, Lithics – macroscopic approaches to analysis, Cambridge University Press, Cambridge
2. N. David, C. Kramer 2001. Ethnoarchaeology in Action, Cambridge University Press, Cambridge
3. J. Tixier, M.L. Inizian, H. Roche 1980, Préhistoire de la pierre taillée 1 – terminologie et technologie, CREP, Valbonne
4. S. A. Semenov 1964. Prehistoric Technology. Cory Adams and Machay, London
↑↑↑