Arheologija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - klasicna arheologija - predmet
Литература: • Shanks, M. (1996) – Classical Archaeology of Greece - Experiences of the Discipine, London: Routledge, • Morris, I. (1994) Archaeologies of Greece, in: I. Morris, ed., Classical Greece: Ancient Histories and Modern Archaeologies, Cambridge University Press, 1 – 47.

2. недеља
предавање - helenisticki narativi
Литература: M.Golden, P.Toohey (eds.) Inventing Ancient Culture – Historicism, Periodization, and the Ancient World, London, New York: Routledge

3. недеља
предавање - klasicna arheologija i postmoderni svet 1
Литература: • Hallet, J. P. and T. van Nortwick (1997) Compromising Traditions – The Personal Voice in Classical Scholarship, London, New York: Routledge

4. недеља
предавање - klasicna arheologija i postmoderni svet 2
Литература: J. Whitley, Archaeology of Greece, Cambridge University Press, 2001

5. недеља
семинар - studentske prezentacije

6. недеља
семинар - studentske prezentacije

7. недеља
семинар - studentske prezentacije

8. недеља
семинар - studentske prezentacije

9. недеља
семинар - studentske prezentacije

10. недеља
семинар - studentske prezentacije

11. недеља
семинар - studentske prezentacije

12. недеља
семинар - studentske prezentacije

13. недеља
семинар - zavrsni seminar

14. недеља
- - priprema za ispit

15. недеља
- - ispit
↑↑↑