Arheologija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Рани истраживачи и структура истраживања.
Структура археолошких истраживања Палестине. Археологија и друштво.

2. недеља
предавање - Културни диверзитет.
Друштвена организација и животне стратегије. Формирање институционалне комплексности. Демографски трендови. Регионализација.

3. недеља
предавање - Процеси промена.
Иновације и технологија. Специјализација. Ресурси. Рана економија. Менаџмент ризика.

4. недеља
предавање - Керамика Палестине.
Керамика насеља. Керамика некропола. Регионалне разлике у керамичком материјалу. Функционална анализа керамике.

5. недеља
предавање - Метали и металургија.
Порекло руде. Археометалургија. Интерпретација металних налаза.

6. недеља
предавање - Биоантрополошки, фунерарни и социјални аспекти некропола.
Биофизичко-антрополошки пресек некропола. Фунерарна архитектура. Социјални аспекти некропола. Гробни прилози.

7. недеља
предавање - Синтетичко резимирање претходног
Синтетичко резимирање претходног. Писање есеја.

8. недеља
предавање - Веровања, идеологија, симболизам.
Могућности тумачења археолошког податка. Симболички садржај декоративних елемената. Сезонски ритуали. Церемонијални аспекти. Јавна светилишта.

9. недеља
предавање - Примењена уметност и њен контекст.
Предмети свакодневице. Култни предмети. Фигурине. Накит. Маске. Мурали.

10. недеља
предавање - На рубу империја.
Између Египта и Месопотамије. Утицај тзв. ‘народа с мора’. Територијалне државе и државно устројство. Политичка и економска централизација.

11. недеља
предавање - Еволуција урбаног друштва.
Циклуси урбанизације. Студија урбаног искуства. Урбана археологија. Организација насеља. Типови станишта.

12. недеља
предавање - Синтеза параметара културног развоја
Показатељи и фазе културног развоја. Културна динамика.

13. недеља
предавање - Актуелна истраживања
Резултати нових и могући правци будућих истраживања у Палестини.

14. недеља
предавање - Припрема за испит.
Закључна разматрања.

15. недеља
предавање - Испит.
Полагање испита.
Литература: Литература се може добити у библиотеци Одељења за археологију.
↑↑↑