Arheologija

 • arheologija rimskog perioda
  antička epigrafika
  antička numizmatika
 • 2008 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2012 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2013 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2011 -  Српско археолошко друштво (чланство), Секретар редакције Гласника САД  (чланство)
 • 2011 -  Романизација, урбанизација и трансформација урбаних центара цивилног, војног и резиденцијалног карактера у римским провинцијама на тлу Србије
  Археолошки институт, Београд
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑