Arheologija

 • биоархеологија, археозоологија, палеозоологија кичмењака, геологија квартара
 • 1981 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1983 - основне студије - РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
 • 1988 - магистарске студије - РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
  (тема: КВАРТАРНИ СИСАРИ СМОЛУЋКЕ ПЕЋИНЕ)
 • 1995 - одбрана докторске дисертације - РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
  (тема: ГОРЊОПЛЕИСТОЦЕНСКИ СИСАРИ ИЗ ПЕЋИНСКИХ НАСЛАГА СРБИЈЕ)
 • 2006 - редовни професор - РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
  (ужа научна област: ПАЛЕОЗООЛОГИЈА)
 • 2007 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2007 -  Основи палеонтологије
  Рударско-геолошки факултет, Београд, Србија (гостујући професор)
 • 1996 -  2008 -  Палеозоологија(кичмењаци)
  Рударско-геолошки факултет, Београд, Србија (гостујући професор)
 • 1996 -  2008 -  Упоредна морфологија фосилних организама
  Рударско-геолошки факултет, Београд, Србија (гостујући професор)
 • 2007 -  2008 -  Палеозоологија
  Биолошки факултет, Београд, Србија (гостујући професор)
 • 1992 -  1998 -  Еволуција кичмењака
  Истраживачка станица Петница, Петница, Србија (циклус предавања)
 • 2008 -  2008 -  Dating Bones: Lepenski Vir case study
  University of Edinburgh, Единбург, Велика Британија (предавање по позиву)
 • 2008 -  2008 -  Палеонтолошке реконструкције - машта или стварност
  Галерија Науке и технике САНУ, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 1996 -  2007 -  Еволуциона палеонтологија
  Рударско-геолошки факултет, Београд, Србија (гостујући професор)
 • 1996 -  Српско археолошко друштво  (чланство)
 • 1984 -  Српско геолошко друштво  (чланство)
 • 2002 -  International Council for Archaeozoology  (чланство)
 • 1984 -  European Quaternary Mammal Research Assosiation  (чланство)
 • 1991 -  Одбор за крас и спелеологију САНУ  (чланство)
 • 2003 -  редакција часописа "Геолошки анали Балканског полуострва"  (чланство)
 • 2009 -  2012 - Филозофски факултет у Београду  (декан)
 • 2006 -  Култура Лепенског Вира:културни процеси и трансформације у периоду од 9. до 6. миленијума пре н.н.(147009)
  Археолошки институт САНУ (археозоолошка истраживања)
 • 2006 -  Транзициони процеси у неолиту ЈИ Европе(147011)
  Филозофски факултет (археозоолошка истрађивања)
 • 2004 -  2007 - Biotic response to environmental change: the evolution, ecology and biogeography of the Suiformes, Proboscidea and Tapiridae
  Национални музеј природних наука Мадрид (палеозоолошка истраживања)
 • 2005 -  2006 - The Mesolithic-Neolithic transition at Lepenski Vir and Vlasac: dating architectural changes and the introduction of potterz and domesticates
  Research Laboratory for Archaeology and the History of Art, Oxford (археозоолошка истраживања)
 • 2001 -  2005 - Култура Лепенског Вира: културни процеси и трансформације између IX и VI миленијума пре н.е.(1801)
  Археолошки институт (археозоолошка истраживања)
 • 2001 -  2005 - Винчанска култура у неолит ЈИ Европе: контекст, сировине, комуникације (1259)
  Филозофски факултет (археозоолошка истраживања)
 • 2001 -  2005 - Станишта у природним заклонима у палеолиту и мезолиту централног Балкана
  Филозофски факултет (археозоолошка истраживања)
 • 2004 -  Праисторија североисточне Србије: археолошко рекогносцирање и ископавање
  Филозофски факултет (археозоолошка истраживања)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑