Andragogija

Предавачи: др Милорад Ступарредовни професор у пензији
др Владан Ђорђевићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни филозофски 4
Број бодова: 5.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Милорад Ступарредовни професор у пензији
др Владан Ђорђевићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни филозофски 4
Број бодова: 5.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑