Andragogija

Предавачи: др Снежана Медићредовни професор у пензији
др Зорица Милошевићдоцент
др Бранислава Кнежићредовни професор
Заједнички предмети, Изборна позиција 8/1,2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор у пензији
др Зорица Милошевићдоцент
др Бранислава Кнежићредовни професор
Заједнички предмети, Изборна позиција 6
Број бодова: 5.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑