Andragogija

Предавачи: др Милорад Ступарредовни професор у пензији
др Иван Младеновићванредни професор
Група изборних предмета,
Број бодова: 20.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Милорад Ступарредовни професор у пензији
др Иван Младеновићванредни професор
Заједнички предмети, Изборна листа предмета од 10 ЕСПБ
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Милорад Ступарредовни професор у пензији
др Иван Младеновићванредни професор
Заједнички предмети, Изборна листа предмета 1
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑