Andragogija

Функционална писменост и кључне компетенције
Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 5.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑