Andragogija

Образовање одраслих и економски развој
Предавачи: др Жељко Бралићванредни професор
др Маја Максимовићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑