Andragogija

Теоријско-методолошки проблеми андрагошких истраживања
Предавачи: др Александра Пејатовићредовни професор
др Бранислава Кнежићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑