Andragogija

Развој курикулума и развој компетенција
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Тамара Николићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑