Andragogija

Пенолошка андрагогија
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор у пензији
др Зорица Милошевићдоцент
др Бранислава Кнежићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑