Andragogija

Курс:
Теорије доколице и образовање одраслих (докт.)
Предавачи: др Тамара Николићдоцент
др Бојан Љујићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава - Филозофске концепције доколице и образовања; - Интердисциплинарност и мултидисциплинарност студија доколице; - Квалитет живљења у слободном времену и образовање као његов чинилац; - Теорије доколице и проблеми доколичарског образовања одраслих; - Историјско-филозофске и медјународне димензије научних истраживања васпитно-образовних проблема доколице; - Теорије туризма и образовање одраслих; - Теорије спорта и рекреације одраслих; - Теорије игре и стваралаштва одраслих; - Теорије комуникација и доколичарско медијско образовање одраслих; - Савремени истраживачки трендови и методолошка решења – светске релације. Практична настава Конципирање и критичка анализа истраживачких пројеката у појединим областима.
Циљ изучавања курса: Проучавање проблема андрагогије слободног времена у интердисциплинарној релацији, критичко промишљање, анализа и научна истраживања васпитно-образовне проблематике у контексту теорија и теоријских перспектива и истраживања у студијама доколице.
Предуслови за полагање: Испуњене обавезе предвиђене Статутом
Облици наставе: Предавања; вежбе; интерактивне методе; индивидуалне консултације и online рад; менторски рад; рад у рачунској учионици
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Harris, D. (2005) Key Concepts in Leisure Studies, London, Sage Pub.
Kacavenda-Radic, N. (2006) Leisure as an Opportunity for Lifelong Learning, Lifelong Learning in the Balkans, Aristotle Univ., Thessaloniki
Kacavenda-Radic, N. (2005) Leisure as a Tourist Value, in: Contemporary Trends in Tourism Industry, Faculty of Tourism and Hospitality in Ohrid and University „Sv. Kliment Ohridski“, Bitola
Kacavenda-Radic, N., with: Wilson,R. Sharme,V. (1993) Leisure: Philosophy and Culture, WICE, WLRA International Centre of Excellence, Leeuwarden
Kacavenda-Radic, N. (2005) Leisure andragogy as a space for tourist-educational problems, Hotellink, 6(6)
Kelly,J., Freysinger, V. (2000), 21st Century Leisure, Boston, Allynand Becon
Koshar, R., ed. (2002) Histories of Leisure, Oxford, Berg
Nardo, D. (2005) Leisure Life of the Ancient Greeks, Gale, Thomson
Olson, E.G. (2001) Perspectives on Leisure, Toward a Quality Lifestyle, Kendall/Hunt Pub. Co.
Rojek, Ch. (2000) Leisure and Culture, MacMillan Press, Ltd.
Ruskin,H., Sivan,A., eds. (1995) Leisure Education: Towards the 21st Century, Brigham Young University, Utah
Salamone, F. (2000) Society, Culture Leisure and Play, N.Y., University Press
Searle, M. (2000) Is Leisure Theory Needed for Leisure Studies? Journal of Leisure Research, 32(1)
↑↑↑