Andragogija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Додатни септембарски рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 15. до 19.09. 2020.
  • уплата најкасније до: 18.09. 2020. /до 50%/
  • провера услова и приговори: 20.09.2020.
  • испити: од 21.09. до 03.10. 2020.
Обавезни предмети
Општа психологија
25.09. у 15.30 101

Општа андрагогија
30.09. у 15.00 101

Основи педагогије
22.09. у 10.00 401

Статистика у истраживању образовања
01.10. у 13.00 амф.

Историја образовања одраслих
28.09. у 8.30 103

Основи психологије личности
25.09. у 15.30 101

Психологија целоживотног развоја
25.09. у 10.00 105

Компаративна андрагогија
28.09. у 8.30 103

Филозофија образовања одраслих
01.10. у 12.00 211

Андрагошка дидактика
30.09. у 15.00 101

Образовање одраслих и економски развој
30.09. у 13.30 103

Стратегије учења и методе образовања одраслих
29.09. у 12.00 103

Основе психологије учења
25.09. у 15.30 101

Основи социјалне психологије
29.09. у 8.00 амф.

Учење одраслих
30.09. у 10.30 213

Андрагогија рада
28.09. у 11.00 103

Политика и системи образовања одраслих
02.10. у 11.00 103

Методологија андрагошких истраживања
01.10. у 11.00 101

Увод у андрагошка истраживања
01.10. у 11.00 101

Истраживачке оријентације у андрагогији
01.10. у 11.00 101

Методе и технике истраживања у образовању
01.10. у 11.00 101

Методе и технике истраживања у андрагогији
01.10. у 11.00 101

Менаџмент у образовању одраслих
30.09. у 11.00 103

Образовање старих
01.10. у 15.00 101

Планирање образовања одраслих
29.09. у 10.00 213

Социјална андрагогија
01.10. у 15.00 101

Андрагогија комуникација и медија
30.09. у 11.00 101

Породична андрагогија
01.10. у 15.00 101

Развој људских ресурса
29.09. у 10.00 213

Андрагогија слободног времена
30.09. у 11.00 101

Стручно образовање одраслих
28.09. у 11.00 103

Функционална писменост и кључне компетенције
02.10. у 11.00 103Изборни предмети са одељења
Анализа потреба за вештинама и обукама
28.09. у 11.00 103

Социјализација одраслих
01.10. у 15.00 101

Квалитет у образовању одраслих
28.09. у 11.00 103

Маркетинг у образовању одраслих
30.09. у 11.00 103

Организација која учи
29.09. у 10.00 213

Пенолошка андрагогија
01.10. у 15.00 101

Регрутовање и селекција људских ресурса
29.09. у 10.00 213
↑↑↑