Andragogija

 • Слободно време, рекреација и доколичарско образовање одраслих
 • Медијска писменост и медијско образовање одраслих
 • Комуникација, међуљудски односи и образовање
 • Игра, импровизација и развој у одраслом добу
 • Примењено позориште, драмске технике и употреба перформанса у образовању
 • 2004 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2009 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: Селф-концепт и образовање у слободном времену одраслих)
 • 2015 - докторске студије - ФФ
 • 2015 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: АНДРАГОГИЈА)
 • 2010 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АНДРАГОГИЈА)
 • 2008 - сарадник у настави - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АНДРАГОГИЈА)
 • 2017 -  2017 -  Innovative Teaching Methods in Adult Education
  Јулијус Максимилиан Универзитет у Вирцбургу, Вирцбург, Немачка (гостујући професор)
 • 2019 -  2019 -  Доколичарско образовање одраслих и Увод у драмске технике у образовању
  Јулијус Максимилиан Универзитет у Вирцбургу, Вирцбург, Немачка (гостујући професор)
 • 2007 -  2020 - ESREA (European Society for Research on the Education of Adults)  (чланство)
 • 2018 -  2020 - InSEA - International Society for Education through Art  (чланство)
 • 2017 -  2020 - East Side Institute  (чланство)
 • 2002 -  2020 - Друштво за образовање одраслих  (чланство)
 • 2005 -  2018 - BASOPED - Balkan Society for Pedagogy and Education  (чланство)
 • 2010 -  2015 - Друштво андрагога Србије  (чланство)
 • 2011 -  2020 - Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања у Србији
  Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду (Истраживач на пројекту)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑