Andragogija

 • Теорија сазнања
  Филозофија духа
  Хеленистичка филозофија
  Филозофија религије
 • 1994 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1999 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ДИРЕКТНИ РЕАЛИЗАМ У ТЕОРИЈИ ОПАЖАЊА)
 • 2009 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: Скептицизам и религиозна веровања)
 • 2020 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2010 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2000 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ТЕОРИЈА САЗНАЊА)
 • 1995 -  2009 - Српско филозофско друштво  (чланство)
 • 2013 -  2016 - Српско филозофско друштво  (Главни уредник часописа Тхеориа)
 • 2011 -  2015 - Динамички системи у природи и друштву: филозофски и емпиријски аспекти
  Институт за филозофију, Филозофски факултет у Београду
 • 2006 -  2010 - Експланаторни јаз у науци и филозофији
  Институт за филозофију, Филозофски факултет у Београду (Истраживач, публиковање)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑