Andragogija

 • Историја образовања одраслих и доживотног учења
  Филозофија образовања одраслих
  Политика образовања одраслих
  Компаративна андрагогија и међународно образовање одраслих
  Интеркултурно, мировно и грађанско образовање
  Методе образовања одраслих; тренинг тренера, модерација, медијација
  Европске интеграције и образовање одраслих
 • 1987 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1994 - одбрана докторске дисертације - УНИВЕРЗИЕТЕ У АХЕНУ,НЕМАЧКА
  (тема: ДОПРИНОС РУДОЛФА РОЈТЕРА ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ)
 • (1991 - 1993) RWTH Aachen - Универзитет у Ахену, СР Немачка
 • (1997 - 1998) Otto-Friedrich Universitaet Bamberg - Универзитет у Бамбергу, СР Немачка
 • 2020 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: АНДРАГОГИЈА)
 • 2015 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: АНДРАГОГИЈА)
 • 2004 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА АНДРАГОГИЈЕ)
 • 1995 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА АНДРАГОШКИХ ИДЕЈА)
 • 1989 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА АНДРАГОШКИХ ИДЕЈА)
 • 1997 -  1998 -  4 различита курса у зимском и 4 различита курса у летњем семестру, из неколико области образовања одраслих
  Ото-Фридрих-Универзитет, Бамберг, Немачка (гостујући професор)
 • 1996 -  1996 -  Нове тенденције у теорији и пракси образовања одраслих
  Универзитет Иван Рилски, Софија, Бугарска (гостујући професор)
 • 1994 -  1994 -  Frauenrolle und Erwachsenenbildung
  RWTH - Универзитет у Ахену, Ахен, Немачка (предавање по позиву)
 • 2001 -  2001 -  Erwachsenenbildung in Serbien - Entwicklung und aktueller Stand
  Универзитет у Јени, Јена, Немачка (предавање по позиву)
 • 2001 -  2001 -  Erwachsenenbildung in Serbien im veraenderten politischen Rahmen
  Ото-Фридрих-Универзитет, Бамберг, Немачка (предавање по позиву)
 • 2006 -  2006 -  "Politische Bildung in anderen Kulturen - Civic Education and Education for Democratic Citizenship in Southeast Europe
  Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung, Univ. Klagenfurt, Клагенфурт, Аустрија (предавање по позиву)
 • 2013 -  2013 -  Intercultural adult education
  Aarhus University, Copenhagen, Denmark (гостујући професор)
 • 2012 -  2012 -  Political changes and non-formal adult education
  Deusto University, Bilbao, Spain (гостујући професор)
 • 2013 -  2013 -  International adult education
  School of education, University of London, London, UK (гостујући професор)
 • 2009 -  2012 -  Several courses in LLL and adult education
  Pedagogische Hochschule Vorarlberg, Feldkirch, Austria (гостујући професор)
 • 2010 -  2011 -  4 courses in adult education
  Universität Duisburg-Essen Institut für Berufs- und Weiterbildung, Essen, Germany (гостујући професор)
 • 2012 -  2014 -  Several courses in adult education
  Universität Duisburg-Essen Institut für Berufs- und Weiterbildung, Essen, Germany (циклус предавања)
 • 2004 -  ЕАЕА - Европска асоцијација за образовање одраслих  (чланство)
 • 2007 -  ЕSREA - Европско удружење за истраживања у образовању одраслих  (чланство)
 • 1995 -  Члан редакције (од 1995) и уредник часописа (од 2007) "Андрагошке студије"  (чланство)
 • 2001 -  Члан "Друштва за образовање одраслих" Србије  (чланство)
 • 2002 -  ISCAE - Међународно удружење за компаративно образовање одраслих  (чланство)
 • 2001 -  Balkan Society for Pedagogy and Education  (чланство)
 • 2002 -  2003 - Члан Експертске групе за реформу система стручног образовања Министарства просвете и спорта Републике Србије  (чланство)
 • 2000 -  Друштво за образовање одраслих Србије  (Председник Управног одбора)
 • 2002 -  2003 - Члан Експертске групе за реформу система образовања одраслих Министарства просвете и спорта Републике Србије  (чланство)
 • 2008 -  2015 - ЕАЕА - Европска асоцијација за образовање одраслих  (Potpredsednik)
 • 2008 -  2011 - Члан стручне консултативне групе УНЕСКО-а за декаду писмености  (чланство)
 • 2011 -  DAS - Drustvo andragoga Srbije  (Clan Upravnog odbora)
 • 2011 -  HoF - International Adult and Continuing Education Hall of Fame  (чланство)
 • 2007 -  Renadet (Research Network on Adult Educators, Trainers and their Professional Development)  (чланство)
 • 2008 -  Еditorial board of LLine (Lifelong Learning in Europe – Finland, Brussels  (чланство)
 • 2010 -  Еditorial board of EJRAEL - European journal of research in adult education and learning (Sweden),  (чланство)
 • 2010 -  2011 - EU: Enabling the low skilled to take one step up, Implementation of Action plan on adult learning.
  University of Florence, DIE, IREA (Istraazivac)
 • 2012 -  2014 - BELL - Wider benefits of adult learning, EU project,
  Deutsches Institut für Erwachsenenbildung & partners (Konsultant)
 • 2006 -  2010 - Образовање и учење - претпоставке европских интеграција
  Министарство за науку,Институт за педагогију и андрагогију (Истраживач)
 • 2000 -  2015 - Образовање одраслих у југоисточној Европи - допринос миру, стабилности и развоју
  Немачки институт за међународну сарадњу у образовању одраслих и Друштво за образовање одраслих (Руководилац пројекта)
 • 2010 -  2013 - EU: The “Second Chance“ – Systemic Development of Elementary Practice Based Adult Education in Serbia. EU / IPA project
  GOPA; dvv international, EAEA - (saradnik)
 • 2011 -  2014 - InfoNet Adult Education and InfoService Adult Education in Europe
  EU project - Grundtvig 4 network (Национални представник у мрежи и дописник )
 • 2011 -  2014 - Kvalitet u obrazovanju
  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja (Istrazivac)
 • 2011 -  2012 - ELIS - Zlatno doba zivota, EU projekat
  Drustvo za obrazovanje odraslih (Konsultant)
 • 2012 -  2013 - HEAD – Opening Higher Education for Adults, EU project
  Deutsches Institut für Erwachsenenbildung & partners (Konsultant i istrazivac)
 • 2011 -  2013 - Support to adult education – completition of elementary education. Component: teacher training and Train-the-trainer
  GiZ & dvv international, Bosnia and Hercegovina (Konsultant, trener)
 • 2012 -  2014 - Reform der Beruflichen Bildung in Afghanistan
  GiZ (Konsultant, trener)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑