Andragogija

 • педагошка телеологија, морални развој и васпитање, образовна политика
 • 1978 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1995 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ЦИЉ МОРАЛНОГ ВАСПИТАЊА-ЊЕГОВО СХВАТАЊЕ И МОГУЋНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ)
 • 1995 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ТЕОРИЈА ВАСПИТАЊА)
 • 1981 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПЕДАГОГИЈА)
 • 2001 -  2004 - Министарство просвете  (Заменик министра)
 • 1982 -  Педагошко друштво Србије  (чланство)
 • 1997 -  Assotiation for Moral Education - AME  (чланство)
 • 1998 -  2006 - Члан редакције часописа "Настава и васпитање"  (чланство)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑