Социологија

8
 
Јун
 
2020
Социологија друштвених девијацаја- криминалитет испит

Испит из Социологије друштвених девијацаја- криминалитета ће у овом и наредном испитном року бити писмено.


↑↑↑