Социологија

12
 
Окт
 
2018
Одељење за социологију расписује конкурс за стручног сарадника - секретара Одељењa, на одређено време (замена)

Због привремене спречености за рад секретарке Одељења, Иване Павловић, расписује се конкурс за секретара за период до две године, почев од средине новембра 2018.

Неопходни услови:
- високо образовање на студијама другог степена (завршен VII-1 степен или мастер академске студије социологије),
- добро сналажење у раду са програмима из Microsoft Office пакета
- одлично владање енглеским језиком
- једна година радног искуства

Заинтересовани кандидати треба да доставе биографију у секретаријат Одељења, у време од 12:00-14:00, или електронским путем на адресу soc@f.bg.ac.rs, у периоду од 15. до 18. октобра.

Након разматрања пријава, биће организован и разговор са кандидатима, о чему ће они бити накнадно обавештени.


↑↑↑