Социологија

27
 
Сеп
 
2018
Статистика у друштвеним истраживањима (основе и анализа) - резултати испита

Статистика у друштвеним истраживањима - основе:
2. тест
Александар Милићевић: теорија - 7 поена, задаци - није положио, практични део: 11 поена /НИЈЕ ПОЛОЖИО

Статистика у друштвеним истраживањима - анализа:
2. тест
Нина Оцокољић: теорија - 18 поена, практични део: није положила /НИЈЕ ПОЛОЖИЛА↑↑↑