Социологија

6
 
Сеп
 
2017
Допуна литературе за Методе истраживања друштвених појава - докторске студије

У обавезну литературу за испит Методе истраживања друштвених појава на докторским студијама, уводи се библиографска јединица: ИЛИЋ, Владимир, ВЕЉКОВИЋ, Марта. Неки проблеми методологије социолошких истраживања : hommage Војину Милићу. Социологија. 2016, vol. 58, no. 1, стр. 5-31. Допуна ће се примењивати од јануара 2018.


↑↑↑