Социологија

20
 
Феб
 
2017
Резултати есеја из Теорија о друштвеним променама и Друштвеног система и друштвених промена у Србији, рађених 9.2.2017.

Теорије о друштвеним променама:

1. Хусовић Маша (со14/39), оцена 6
2. Миловановић Тамара (со14/97), оцена 5
3. Живановић Невена (со13/09), оцена 9-
4. Милошевић Тамара (со11/36), оцена 5
5. Ћетковић Софија (со12/48), оцена 8
6. Томовић Драгана (со12/70), оцена 9
7. Васиљевић Ивана (со12/53), оцена 7
8. Сјеничић Марија (со14/22), оцена 5


Друштвени систем и друштвене промене у Србији:

1. Пазарски Теодора, 9-
2. Радосављевић Јелена, 5
↑↑↑