Социологија

Предавачи: др Ивана Спасићредовни професор
Изборни курсеви у II години,
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ивана Спасићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни 4, 6
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ивана Спасићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет ван модула 3
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ивана Спасићредовни професор
Заједнички предмети, Факултетски изборни предмети на другој години
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ивана Спасићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 2
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ивана Спасићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 7
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑