Социологија

Предавачи: др Ивана Спасићредовни професор
др Наташа Јовановић Ајзенхамерасистент
Заједнички предмети,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ивана Спасићредовни професор
др Наташа Јовановић Ајзенхамерасистент
Заједнички предмети,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ивана Спасићредовни професор
др Наташа Јовановић Ајзенхамерасистент
Заједнички предмети, Изборни предмет 3
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ивана Спасићредовни професор
др Наташа Јовановић Ајзенхамерасистент
Заједнички предмети,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ивана Спасићредовни професор
др Наташа Јовановић Ајзенхамерасистент
Заједнички предмети, Изборни предмет 3
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑