Социологија

Предавачи: др Марко Шуицаредовни професор
др Драгана Димитријевићванредни професор
др Душан Мојићредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
др Љиљана Раденовићредовни професор
др Јулијана Вучоредовни професор
др Оливера Дурбабаредовни професор
др Јелена Филиповићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 3: Методика наставе
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑