Социологија

Предавачи: др Ивана Спасићредовни професор
Модул заједнице, Модул заједнице - изборни
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ивана Спасићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни 6, 8
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑