Социологија

Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Харис Дајчдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Харис Дајчдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑